Nowa firma - spolka-kapitalowa

Spółka kapitałowa

nowa-firma.com.pl


Informacje ogólne

Spółka kapitałowa jest to forma prawna organizacji instytucji gospodarczych, używana głównie w prowadzeniu wielkich przedsiębiorstw.

Spółki kapitałowe w organizacji (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) mogą być podmiotami prawa (nabywać prawa), zaciągać zobowiązania oraz mają zdolność procesową (mogą pozywać i być pozywane).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i spółka akcyjna w organizacji z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sadowy) zamienia się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną i zyskuje osobowość prawną. Z tymże dniem staje się ona podmiotem praw i obowiązków.

Za ewentualne długi spółki kapitałowej w organizacji odpowiada spółka i podmioty, które wykonywały działalność w jej imieniu.

Wspólnik bądź akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada jednomyślnie ze spółką za jej długi do wartości nie uiszczonego wkładu, oznaczonego w umowie lub statucie spółki.
Rodzajem wkładu do tejże spółki nie może być prawo nie mogące ulec zbyciu i wykonywanie pracy bądź usług.

Jeśli do wykonania czynności prawnej przez spółkę ustawa potrzebuje uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, czynność prawna wykonana bez określonej uchwały jest nieważna.

Zgoda ta musi być określona przed lub po złożeniu oświadczenia przez spółkę, jednakże nie później jednak niż w okresie dwóch miesięcy od czasu złożenia oświadczenia przez spółkę.